امروز عصانیت دشمن از اقتدار جمهوری اسلامی است

آذری
جهرمی افزود: شهرستان سپیدان با توجه به وسعت وپراکندگی روستا ها وباتوجه
به اقلیم کوهستانی ومحرومیت های روستایی نیاز به نگاه ویژه در جهت رفع
زیرساختها دارد که میتوان بابرنامه ریزی ومدیریت مطلوب این امردرکوتاه ترین
زمان محقق شودوزیرساختهای در روستاهای شهرستان به سمت دسترسی اسان ومطلوب
مردم وجهت رفع موانع موجود در عرصه های ارتباطات گام برداشت.

وی
ادامه داد: با پیگیری های و نشستهایی که با نماینده پرتلاش شهرستان صورت
گرفته دراینده ای نزدیک اکثریت روستاهای شهرستان سپیدان در خصوص مشکلات
ارتباطات دراین مناطق مرتفع  خواهدشدوبا راه اندازی دستگاهای خودپرداز در
روستاازتردد مردم برای انجام امورات به شهرهاکاسته می شود.

آذری
جهرمی گفت: باتوجه به اینکه برخی از نقاط شهرستان سپیدان خصوصا روستاهای
این شهرستان کوهستانی وصعب العبور می باسشد وبرای راه اندازی برخی از
سایتها نیاز به برق وسایر تجهیزات است که می بایست با بهره گیری ازانرژی
خورشیدی برای رفع این مشکل گام برداشت ودراین راستاهمت وپیگیری های مسئولان
شهرستان رامی طلبد.

وزیرارتباطات
وفناوری اطلاعات افزود: باتوجه به جاذبه های گردشگری وپتانسیل های بالا
وداشتن تفرجگاههای بی شماردرسپیدان توسعه زیرساخت در حوزه ارتباطات می
تواند به جذب وگسترش صنعت توریسم کمک نماید وباعث توسعه ومعرفی نقاط
گردشگری ومعرفی هرچه مطلوبتر شهرستان به گردشگران شود وبا توسعه گردشگری
رشد وتوسعه اشتغال نیز فراهم می شود.

وزیر
ارتباطات درخصوص حضورمقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: امروز
حضور ما درمنطقه نشان از قوت واقتدارماست وبه واسطه ضعف نیست واین است که
صدای برخی هاراچه در منطقه وچه دردنیادرآورده است وباحضورجمهوری اسلامی
ایران برخی از معادلات ناممکن در عرصه های بین اللملی وبا حضوردرپای میز
مذاکره را حل وفصل نموده است واین رادر عرصه های نظامی وسیاسی به عینه می
توان دید امروز عصانیت دشمن از اقتدار جمهوری اسلامی است که نتوانسته با آن
کنار بیاید وهر روز دارد برعلیه کشورما دست به نقشه های شوم ودسیسه ای
جدید می زند وبه دنبال ایجاد تحریم هایی جدید است تا ما را ازمسیرخود
دورکند ونتوانسته مارامتوقف کند واز ملت ما بارهای بار سیلی خورد وجواب های
دندان شکنی گرفته است.

وی
ادامه داد:متاسفانه حوزه ای که دشمن به آن دلخوش کرده است اختلافات داخلی
است واین مسئله می تواند هر مجموعه ای را از پای درآورد واین آفت نیز
درگذشته گریبانگیر حکومتهای اسلامی شده ودر برهه های مختلفی آنها
رادچارمشکل ویا انحطاط نموده است که میطلبد به این موضوع مهم واساسی با دقت
ودرایت وبصیرت مضاعف برخورد شود وباحضور مردم در زیر سایه رهبری تا کنون
این خدعه های دشمن نقش براب شده است.

 آذری
جهرمی افزود: برخی ها فقط سعی دارند مردم را ناامید کنند وخدمات چندین
ساله انقلاب دردولتهای مختلف حرفی به میان نیاورنددرست است اشکالات زیادی
وجود دارد ولی باید خدمات ارزشمند انقلاب را در این ۳۹ ساله بیان نمود
وبرای مردم برشمرد وبحمدالله مردم ما آگاه هستند وخدمات وکارهایی که انجام
گرفته است را می بینند وشاکر نعمت های انقلاب هستند مشکلات وجودارد اما
بیشتر؛ خدمات است که درعمر انقلاب درعرصه خدمت رسانی به مردم ارائه شده است.

در
ابتدای این مراسم فرماندار شهرستان ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی
وامام جمعه سپیدان ونماینده شورای اسلامی شهر وروستا مطالبی رابیان نمودند.

مارگون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *