صدای پای خشکسالی نگین زاگرس به گوش می رسد

به گزارش شیرازه، شهرستان
سپیدان دیاری که همه آن را به نام سرزمین برف وباران وآب وچشمه می
شناختند،امروز از بارش الهی این رحمت بیکران بی بهره شده است؛کم کم
داردصدای پای خشکسالی به نگین زاگرس می رسد میهمانی که برای این قطعه ونقطه
از بهشت خوش یمن نیست .

 در
گذشته ای نه چندان دور؛ بارش های الهی سرزمین نگین زاگرس از نعمات الهی
بهره مندمی شد وتا روزهایی پس از بهار هنور برف در کوچه پس کوچه های کاهگلی
شهر خودنمایی می کرد ؛ولی  متاسفانه این روزها دیگر خبری از برف وباران
وشادی وشورکودکان ومردمان در شهرنیست افسوس که خبری دیگر ازآن روزهای سرد
وتاریک زمستانی نیست، روزهایی که برق وآب قطع می شد ومردم با مهربانی وصفا
روزگار سپری می کردند . انگار نه انگار اینجا سرزمین برف و باران است، قطعه
ای از بهشت که سفیدی برف کوهستانش تا ماهها برای مسافران خودنمایی میکرد.

درروزگارانی
نه چندان دور درهمین نزدیکی های تاریخ ؛ نگین زاگرس بهشت کوهنوردان
بود،آنهم بخاطر داشتن برف های زیبا و سفید بر قله رنج همیشه استوارش، اما
چرخ فلک روزگار امروز باعث شده که رنج وبرم فیروز ومارگون هم دیگر از رخسار
زیبای برف بی نصیب باشد یادش بخیردر زمستانهایی نه چندان دور، برف می
بارید، بارش برف تا صبح ادامه داشت؛ وصدای مردم هایی که برای بازگشایی
مسیرها همدیگر رایاری می کردند مدارسی که چند روز تعطیل میشد و بوی اجاقهای
نفتی ونان های تیری واش های کارده ورشته سنتی بخیر که فضاهای خانه را پر
می کردودرکنار سفره سهمان از زندگی مهربانی وخوشحالی بود بخیر.آن روزهاتا
چشم کار می کردبرف بود وبرف ؛ سپیدی بود وسپیدی که در تمام شهر به جنگ
آفتاب امده بودند .

یادش
به خیر، در فصل بهارکوه ودشت ومراتع ومزارع همه جا؛ سبزسبزبود؛ گلهای
رنگارنگ، مناظری زیبا خلق می کردند وآنجا بود که می شد خدا را احساس کرد
وبر نقاش چیره دست طبیعت آفرین گفت ونعات الهی راشاکر بود ،اما امروز در
حسرت روزهای خوب،حسرت آن همه زیبایی های از دست رفته را می خوریم .براستی
چرا زمستان از ما قهر کرده وبه ما سری نمی زند .

امروزدلمان
برای آنه روزهایی که آمد وقدردانش نبودیم وشاکر نعمتاش نبودیم  برای ان
روزها تنگ شده ، ولی افسوس که خبری از آن  زمستان سرد وزیبانیست.شهرستان
سپیدان را باتوجه به بارشهای خوب در فصول مختلف به نگین زاگرس ویا سرزمین
چهار فصل می شناختند،اما امسال با سالیان گذشته خیلی خیلی متفاوت شده است
نه از باران ونه از پائیز ونه از زمستان وبرف وبورانش خبری نیست ودلمان
برای یک زمستان واقعی تنگ شده است زمستان واقعی به معنای زمستان نگین زاگرس
با برف وباران ویخبندانش .

البته شاید خشکسالی و نیامدن باران در ظاهر و از
نظر ما بلا باشد با نگاهی عمیق تر به بطن ماجرا نشان می دهد که نباریدن
باران ممکن است برای برخی نعمت باشد، برای برخی یک فرصت باشد، برای برخی
امتحان باشد.بیاید در فصول قشنگ زندگی هایمان درآنجایی که به خدا نزدیک
ترمیشویم برای امدن زمستان وبرای شادی نگین زاگرس برای بهشت خدا دست به دعا
شویم شاید به خاطر دعای شما خداوند رحمتش را برما نازل کند . پس دست به
دعا برداریم برای آمدن زمستان.

منبع: مارگون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *