عاشورا حماسه بی بدیل تاریخ بشریت بود

به گزارش شیرازه، مهدی
شیخ موحدرئیس دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان در جمع کارکنان واساتید دانشگاه
به مناسبت ایام سوگواری محرم وفرارسیدن شهادت سید وسالار شهیدان اظهار داشت
: اگر تاریخ را ورق بزنیم از خلقت آدم تا کنون حادثه ای به عظمت محرم سال
۶۱ نخواهیم دید ومصیبت واقعه عاشورا را نمی توان با هیچ جنگی قیاس کرد
ودرجنگی نابرابر در آن برترین انسانهادر مقابل بدترین وخبیث ترین آدم های
روی زمین قرار گرفتند تا انسانیت وصداقت خود را ثابت کنند.

شیخ
موحد ادامه داد: شاید در برهه هایی از تاریخ جنگهایی اینچنین صورت گرفته
باشد وعده ای از پاکترین انسانها در میادین نبرد از بین رفته باشند اما
حادثه عاشورا ومحرم سال ۶۱ چیز دیگری بود وبهترین وپاک ترین انسانهای برای
اثبات حقانیت دین الهی از عزیزترین اشخاص خود گذشتند وقربانیانی را تقدیم
کردند که برای همیشه جاودانه های تاریخ شدند وعاشورا را به قربانگاهی عظیم
تبدیل کرد .

وی
افزود: امروزه برخی با بدعت های غلط سعی دارند محرم وعاشورا؛ را از بحث
اصلی آن دور کنند واین واقعه عظیم را کمرنگ جلوه دهند تشنگی را بزرگترین
خواسته بحق امام معصوم قلمداد کنند واز کرامت ها وعبرتهای عاشورا ودرسهای
محرم جوانان را دور سازند واین خیانتی است که جاهلانه ویا عالمانه دارد
صورت می گیرد.

رئیس
دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان ادامه داد: مهمترین درس عاشورا آزادگی
وآزادمردی بود ودر این میان امام حسین (ع) برای اثبات این قضیه ثابت کرد که
برای خدا بودن باید خدایی شد وبرای رسیدن به معشوق باید عاشق شد وعاشقی
کنیم و بهای گرانبهایی برای این عشق پرداخت کرد وبرای گذشتن از خود ورسیدن
به معبود باید از من ومابودن گذر کرد.

این
استاد دانشگاه عنوان کرد: عاشورا بزرگترین دانشگاه بود واز ابتدای حرکت
اهل بیت از مدینه تا شام همه آنها ولحظه به لحظه به انسان درس داد درسی که
در هیچ دانشگاهی در جهان نمی توان یافت .عبرت گیری والگو برداری از قضیه
محرم وعاشورا کار هرکسی نیست ودر این میان ودرفهمیدن مصائب عاشورا بازهم
انسانها چند دسته می شوند وبرخی با امام می مانند وبرخی دیگر از او جدا می
شوند وعده ای هم سکوت می کنند وعده ای هم منکر عاشورا می شوند.

شیخ موحد افزود: اگر
تاریخ محرم سال ۶۱ باردیگر تکرار شود فقط وفقط همان اصحاب خاص حضرت سید
الشهدا (ع) حماسه آفرینی می کنند وشاید در طول تاریخ اسلام قضیه ایثار
وجانفشانی یاران امام معصوم در جنگهایی متعدد صورت گرفته باشد اما جنس
اصحاب عاشورا در واقعه محرم سال ۶۱ چیزی دیگری است وافراد آن میدان با بقیه
انسانها فرق دارد، عاشورا دیگر تکرار نخواهد شد وبه عنوان ماندگار ترین
وبی بدیل ترین سند تاریخ بشریت خواهد ماند.

منبع: مارگون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *