غروب آفتاب روستای حسین آباد باصری در مرودشت

به گزارش شیرازه  تصاویر زیر غروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشت را نشان می دهد.

غروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشت
غروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشت
غروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشتغروب آفتاب در روستای حسین آباد باصری بخش مرکزی مرودشت

منبع:  مرودشت نا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *