فراخوان ششمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج منتشر شد

به گزارش شیرازه،  محمد
بادپر مدیر اجرایی ششمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج گفت: خوشبختانه
این دوره نیز نگاه کاملا حرفه‌ای به این دوسالانه وجود دارد و امیدواریم
بتوانیم با همکاری همه‌ی علاقه‌مندان، این دوره  را نیز با بهترین کیفیت
برگزار کنیم.

بادپر با اشاره به اینکه این دوسالانه از
سال ۱۳۸۶  تا کنون در حال برگزاری است افزود: این دوره نیز مانند دوره‎های
قبل به همت کارگاه داستان باران و انجمن اهل قلم شهرستان جهرم با همکاری
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
جهرم و مجموعه‌ی مدیریتی شهرستان جهرم برگزار می شود .

وی
افزود : موضوع جشنواره نارنج آزاد می‌باشد و هر شخص در سراسر دنیا
می‌تواند تا آخر شهریورماه دو اثر که حداکثر ۴۰۰۰ کلمه باشد را از طریق
ایمیل جشنواره به نشانی dastannaranj@gmail.com و یا از قسمت ارسال اثر سایت رسمی جشنواره به آدرس www.naranj.org ارسال کند.

مدیر
اجرایی این جشنواره خاطرنشان شد : متن کامل فراخوان در سایت جشنواره موجود
است و علاقه‌مندان لازم است ابتدا متن فراخوان را به دقت مطالعه و سپس
نسبت به ارسال اثر اقدام کنند.

بادپر با اشاره به
اینکه همه‌ی فارسی‌زبانان دنیا می‌توانند در این دوسالانه شرکت کنند یادآور
شد: اختتامیه این دوسالانه در آذرماه برگزار خواهد شد .

گفتنی
است این دوسالانه با استقبال بسیار خوب از سوی نویسندگان فارسی زبان رو به
رو بوده است به طوری‌که در پنجمین دوره‌ی این دوسالانه که اختتامیه آن در
۲۶ آذر ۱۳۹۴ برگزار شد حدود  ۱۳۵۰ اثر از ۷۸۰ نویسنده به دبیرخانه این
جشنواره ادبی ارسال شده بود .

لازم به ذکر است داوری پنج
دوره‌ی گذشته این جایزه ادبی را چهره‌های شاخص ادبیات داستانی ایران نظیر؛
«ابوتراب خسروی»، «محمد کشاورز»، «احمد اکبر‌پور»، «حسن محمودی»، «احمد
آرام»، «عاس عبدی»، «بها‌الدین مرشدی»، «ندا کاووسی‌فر» ، «غلامحسین دهقان»
و «بابک طیبی» بر عهده داشته اند .

بر اساس این گزارش در فراخوان ششمین دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج آمده است : 

«ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ. ﺷﻬﺮﯼ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﻭ ﺑﺎﺭﻭﯼ ﺣﺼﯿﻦ ﻭ ﺩﺭﯼ ﺁﻫﻨﯿﻦ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﺭﻭﺍﻥ …»

با
تفألی از ناصرخسرو بار سفر ببندید و قصه‌ای همراه‌تان کنید و به جشن ما
بیایید تا نارنج زرین و بنفشه بر طبق بگذاریم و به پیشبازتان بیاییم. حالا
ششمین دوره‌ی این جشنواره، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺩوازدﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺑﺎﺭﺍﻥ بوسیله‌ی انجمن اهل قلم و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﺎﺭﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺎﺭﺱ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ﺟﻬﺮﻡ ﻭ نیز همراهی ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﯼ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭﯾﮋﻩ‌ی ﺟﻬﺮﻡ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ.

به هر ﺷﯿﻮﻩ‌ﺍﯼ
ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﻧﻮﯾﺴﯿﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ‌ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺑﻪ ایمیل جشنواره بفرستید ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺛﺮ در پایگاه
ﺭﺳﻤﯽ نارنج اقدام کنید.

ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ:

– ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ: سی و یک شهریورماه نود و شش

ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

– ﻣﻮﺿﻮﻉ دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج: ﺁﺯﺍﺩ

– ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺩﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﻧﺎﺭﻧﺞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

– ﺣﺠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ چهار ﻫﺰﺍﺭ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺭﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﺍﯼ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺘﺐ، ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

– آثار می‌بایست با فونت B Nazanin، اندازه‌ی ۱۴ با ذکر مشخصات کامل و خلاصه‌ای از بیوگرافی نویسنده در فایل جداگانه به نشانی dastannaranj@gmail.com و یا در قسمت ارسال اثر سایت رسمی جشنواره به آدرس  www.naranj.orgارسال گردد.

– ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﺎﯾﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

– داستان‌ها حتمن باید به صورت فایل  word  ارسال شوند.

– ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻧﺠﻤﻦ، ﮔﺮﻭﻩ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺗﺮ، ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ در فایل مشخصات ﺫﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

– ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ‌ﯼ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺖ.

– ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩﯼ ﺩﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪﯼ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺖ.

– ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺗﺮ، ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺍﻫﺪﺍﺀ ﻣﯽشود. ﺑﻪ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﻟﻮﺡ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

– داوران اولیه و نهایی در روز اختتامیه معرفی خواهند شد.

– حضور برگزیدگان برای دریافت جایزه نقدی در روز اختتامیه الزامی است. «در موارد خاص معرفی نماینده کفایت می‌کند»

– آثارمنتخب درکتاب جشنواره چاپ خواهد شد.

ارتباطات:

تلفن دبیرخانه: ۰۹۳۶۴۷۶۷۱۴۰

رسانه‌های رسمی دوسالانه‌ی داستان کوتاه نارنج:

Www.naranj.org

dastannaranj@gmail.com

https://telegram.me/radionaranj

https://www.instagram.com/dastan.naranj

منبع: پسین جهرم 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *